Home

Hrušovanské setkání přátel koní a hudby

Dříve...


 
 

    V letech minulých stál za pultem dirigenta Hrušovanského setkání Dan Nerada z Hrušovan nad Jevišovkou. Člověk, jehož si vážím kvůli práci, kterou při organizování odváděl. Vážím si ho o to víc, že tuto práci musel vykonávat v sedadle invalidního vozíku. Koncem roku 2001 jsme se domluvili, že potáhneme káru spolu, ale v dubnu 2002 mu paní Smrt bohužel zabránila pokračovat v organizování Hrušovanského setkání přátel koní a hudby, jak jsme nazvali sloučené akce Hrušovanský den přátel koní a hudby a Hrušovanské setkání. Setkání jím pořádaná měla vždy vysokou úroveň, a já doufám, že půjdu v jeho stopách a udržím úroveň Setkání minimálně stejně vysokou.

 

Rudolf Staněk ml.